خريد بک لينک
گيفت کارت
بازي هاي دخترانه
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود رمان جديد
رزرو آنلاين هتل خارجي
باسکول پند
دانلود فيلم با لينک مستقيم
کانکس
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
دانلود آرشیو پایان نامه در ایران
تاريخ : 7 مرداد 1395 | 13:09 | نویسنده : مهدی | بازدید : 60
پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

پایان نامه تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

دانلود پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

دانلود پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن
پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن
بازار و قیمت مسکن
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 983 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

پایان نامه تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار مسکن

 

 

چکیده

نوسانات نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد و مسکن هم به

عنوان یکی از عوامل کلیدی اقتصاد ایران و همچنین یکی از نیازهای اساسی

مردم، می تواند به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار بگیرد. هدف مطالعه

حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر بازار و قیمت مسکن در کشور می باشد.

دوره مورد بررسی 1391-1375 و 4 ماه ابتدایی سال 92 بوده که داده های تورم و

نرخ ارز براساس اطلاعات بانک مرکزی و قیمت مسکن برطبق آمار سازمان مسکن

و شهرسازی گردآوری شده اند. روش مورد استفاده در این مطالعه شامل بررسی و

تحلیل آماری روند متغیرها، الگوی اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی و الگوی

همجمعی انگل گرنجر می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات نرخ ا

رز از دو مسیر، افزایش هزینه های ساخت مسكن و تحریك انتظارات قیمتی، اثر

افزایشی بر قیمت در بازار مسكن برجای گذارده است. همچنین نتایج الگوی اقتصاد

سنجی نشان می دهد هر دو متغیر تورم و نرخ ارز در دوره مورد بررسی تاثیر مثبت

و معنی داری بر قیمت مسکن در کشور داشته اند. همچنین در مقایسه این دو متغیر،

نرخ ارز به مراتب تاثیرگذاری بیشتری بر قیمت مسکن داشته است. آزمون انگل- گرنجر

تعمیم یافته نیز گویای وجود رابطه بلند مدت بین دو متغیر قیمت مسکن و نرخ ارز در

بلند مدت می باشد. پیشنهادات سیاستی نیز در مورد سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده،

اجرای طرح های مسکن و سیاست گذاری ها و مدیریت بخش مسکن جهت کنترل قیمت مسکن ارائه گردیده است.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه .....................................................................................................................................................  2

1-2- بیان مسئله ............................................................................................................................................  3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ..................................................................................................................  4 

1-4- اهداف .....................................................................................................................................................  6

1-4-1- هدف اصلی ......................................................................................................................................  6  

1-4-2- اهداف فرعی ....................................................................................................................................  6

1-5- سؤالات تحقیق ....................................................................................................................................  6

1-6- فرضیات ..................................................................................................................................................  6

1-7- محدودیتهای تحقیق ...........................................................................................................................  7

1-8- تعریف متغیر ها و واژگان ..................................................................................................................  7

فصل دوم:  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .....................................................................................................................................................  9

2-2- بررسی وضعیت مسکن در ایران .....................................................................................................  10

2-3- نوسانات قیمت مسکن .......................................................................................................................  10

2-3- 1- تاثیرات نوسان قیمت مسکن ....................................................................................................  11

2-4- نظام تامین مالی مسکن در اقتصاد ایران ......................................................................................  12

2-5- حباب قیمت مسکن ...........................................................................................................................  16

2-6- نظریات عوامل تعیین قیمت مسکن ..............................................................................................  17

2-6-1- مدل های تقاضای مسکن .............................................................................................................  18

2-6-2- مدل های عرضه مسکن ...............................................................................................................  19

2-7- نرخ ارز ...................................................................................................................................................  21

2-8- نظریه‏های نرخ ارز ...............................................................................................................................  22

2-8-1- رهیافت تجاری یا رویکرد کشش‎ها ............................................................................................  22

2-8-2- نظریه برابری قدرت خرید ...........................................................................................................  23

Text Box: ا2-8-3- رویکرد پولی ....................................................................................................................................  24

2-8-4- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار .............................................................................................  25

2-9- مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران .....................................................................................................  29

 2-10- بررسی روند تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران .......................................................................  31

2-11- ساز وكار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران ................................................................................  32

2-12- تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران .............................................................................  33

2-13- نحوه اثر گذاری بازار ارز بر قیمت مسکن .................................................................................  34

2-14- پیشینه تحقیق ..................................................................................................................................  36

2-14-1- مرور بر مطالعات داخلی ............................................................................................................  36

2-14-2- مرور بر مطالعات خارجی ..........................................................................................................  40

2-15- جمع بندی .........................................................................................................................................  44

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه .....................................................................................................................................................  46

3-2- داده ها و متغیرهای تحقیق .............................................................................................................. 46

3-3- بررسی مدل .......................................................................................................................................... 47

3-3-1- مدل اقتصاد مسکن ....................................................................................................................... 47

3-3-2- مدل تحقیق ..................................................................................................................................... 49

3-4- روش اقتصاد سنجی تحقیق ............................................................................................................. 49

3-4-1- روش OLS معمولی .................................................................................................................... 49

3-4-2- ایستایی و همجمعی ...................................................................................................................... 50

3-4-3- پایایی سری های زمانی ................................................................................................................ 50 

3-4-3-1- آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته ........................................................................................... 52

3-4-3-2- آزمون فیلیپس- پرون ............................................................................................................. 53

3-4-4- تعریف همجمعی و مفهوم اقتصادی آن ................................................................................... 54

3-4-5- آزمون انگل- گرانجر و انگل- گرانجر تعمیم یافته برای همجمعی ................................... 55

3-5- روش بررسی روند متغیرها ............................................................................................................... 56

3-5-1- آمار توصیفی ................................................................................................................................... 56

3-5-2- شاخص های مرکزی ..................................................................................................................... 57

3-5-3- اندازه گیری پراکندگی .................................................................................................................  58

Text Box: ب3-6- پردازش داده ...............................................................................................................................................................................................................  59

3-7- ابزار تجزیه و تحلیل  ........................................................................................................................................................................................  60

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- مقدمه .....................................................................................................................................................  62

4-2- تحلیل داده ها و بررسی روند متغیرها ...........................................................................................  63

4-2- 1- بررسی روند تغییرات بازار مسکن ...........................................................................................  63

4-2-2- عوامل موثر بر قیمت مسكن .......................................................................................................  67  

4-2-3- نرخ ارز ..............................................................................................................................................  68

4-3- بررسی ایستایی متغیرهای مدل ......................................................................................................  74

4-4- بررسی فروض کلاسیک ....................................................................................................................  75

4-4-1- نرمال بودن جملات پسماند ........................................................................................................  75

4-4-2- عدم ناهمسانی واریانس ................................................................................................................  75

4-4-3- عدم خودهمبستگی ......................................................................................................................  76

4-4-4- عدم وجود همخطی ......................................................................................................................  77

4-5- نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات معمولی (OLS) ...............................................................  77

4-6- تحلیل همجمعی متغیرهای مدل با روش علیت گرنجری ........................................................  79

4-7- جمع بندی ............................................................................................................................................  81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه .....................................................................................................................................................  83

5-2- نتیجه گیری .........................................................................................................................................  84

5-3- آزمون فرضیه ها ..................................................................................................................................  86

5-4- پیشنهادات ............................................................................................................................................  87

فهرست منابع ...................................................................................................................................................  89

 
  

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 2-1: چارچوب کلی مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران .................................... .......................30     

نمودار (4-1): روند قیمت واقعی و اسمی مسکن در تهران (میلیون ریال برای هر متر مربع)........64  

 نمودار (4-2): نرخ رشد سالانه قیمت مسکن و نرخ تورم در تهران (درصد)................................65

نمودار (4-3): وضعیت عرضه و تقاضای انباره مسكن و جریان عرضه جدید................................67

نمودار (4-4): روند تغییرات نرخ ارز (دوره مطالعاتی 1388 تا 1392)...........................................68

نمودار (4-5): مقایسه روند تغییرات نرخ ارز و قیمت واقعی مسکن(دوره مطالعاتی 1388 تا 1392)..............................................................................................................................................69 

نمودار (4-6): مقایسه روند تغییرات نرخ ارز  و نرخ تورم (دوره مطالعاتی 1388 تا 1392)....... 73

نمودار(4-7): آزمون نرمال بودن پسماندهای مدل برآوردی............................................................75

 
  

 

 

فهرست جداول

 

جدول(3-1): تشریح متغیرها .............................................................................................. .......................47  

جدول (3-2): آمار توصیفی و سطوح اندازه گیری  ..................................................... ........................57

جدول (4-1): محاسبه برخی پارامترهای آماری قیمت مسکن (دوره مطالعاتی 1388تا 1392) ........................................................................................................................................................66

جدول (4-2): نتایج آزمون ریشه واحد  ........................................................................................74

جدول (4-3): نتایج آزمون گلجسر جهت تشخیص واریانس ناهمسانی .................. .......................76  

جدول (4-4): نتایج آزمون وایت جهت تشخیص واریانس ناهمسانی ...................... .......................76  

جدول (4-5): نتایج آزمون بروش- گادفری جهت بررسی خودهمبستگی ............. .......................76   

جدول (4-6): نتایج برآورد مدل قیمت مسکن به روش OLS....................................................77

جدول (4-7): نتایج آزمون همجمعی انگل-گرینجر ......................................... ......................80      

دانلود پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن


ادامه ي مطلب

امتیاز : 2


طبقه بندی: ،
پایان نامه تاثیرنوسانات نرخ ارز در بازار مسکن,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 13:09 | نویسنده : مهدی | بازدید : 29
تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه
فنون تست زنی
دانلود آموزش تست زنی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی کنکور
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66

شما با داشتن این جزوه 100% در کنکور قبول وحائز رتبه مورد قبول خواهید شد

اگر داوطلب کنکور هستید ویا دانش آموز در هر مقطعی حتماً این کتاب را بخوانید

شکر خداوند متعال را که در پناه الطاف بی دریغش این امکان را برای من فراهم نمود تا پس

از سال ها تلاش بی وقفه و شبانه روزی مجموعه ای دیگر به فرزندان عزیز این کشور تقدیم

کنم.

 

تست زنی با نگاه در10 ثانیه جزء مهمترین دغدغه های هر دانش آموز و یا داوطلب کنکوری

است و سوالی که همواره مطرح می شود این است که مگر می شود با کمترین معلومات علمی

تست زد و یا با نگاه بتوان ارتباط بین گزینه ها را کشف کرده و در مدت زمان کمتر از 10 ثانیه

دو گزینه غلط را پیدا کرد!؟

 

کتاب  حاضر که با نگارشی ساده و روان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

شامل تمامی نکات،مفاهیم و تکنیک های تست زنی با نگاه در 10 ثانیه می باشد.

در ضمن داوطلبان و دانش آموزان پس از پایان مطالعه این کتاب به منظور تثبیت و جا افتادن

آموزش ها و یادگیری 100 % تکنیک های تدریس شده ،حتما باید خود به تست زنی مجدد به

صورت آموزشی و سرعتی اقدام نمایند

 

دانلود تست زنی با نگاه در 10 ثانیه


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
تست زنی با نگاه در 10 ثانیه,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 13:08 | نویسنده : مهدی | بازدید : 23

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
پاور پوینت فضای ذخیره ابری B2,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 13:08 | نویسنده : مهدی | بازدید : 22
آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی)

آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی)

دانلود آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی)

آموزش متلب
آموزش نرم افزار متلب
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی Matlab متلب
فرمت فایل zip
حجم فایل 2418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 200

در این اپلیکیشن اندرویدی سعی شده با بیانی روان و

انجام مثال های متعدد به اموزش متلب پرداخته شود،

جلد دوم و سوم آن که به مباحث پیشرفته مرتبط میشود در حال ساختن است

دانلود آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی)


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
آموزش برنامه نویسی متلب(مقدماتی),

پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

دانلود پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

شعر قرن یازدهم
مثنوی سرایی
بینش کشمیری، گلدسته
گنج روان
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1648 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 193

 پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری

 

چکیده

میرجعفر بیک متخلص به بینش کشمیری در قرن یازدهم در کشمیر به دنیا آمد و از همان ابتدای جوانی، عمرش را صرف یادگیری خود کرد. اشعار او در مدح پیامبر(ص)، امام رضا و حضرت علی(ع) نشان دهندة ارادت او به شیعیان است همچنین مدح چهار خلیفه و اعتقاد به ترتیب خلافت آنها نشان می‌دهد که وی در مذهب شیعه تندرو نبوده است. بینش شاعری مثنوی سراست، ولی قصیده وغزل نیز در دیوان او دیده می‌شود. دیوان بینش شامل یک خمسه، قصاید و غزلیات اوست.

گنج روان دومین مثنوی بینش است که در جواب اسکندرنامه و به نام اورنگ زیب سروده شده است که شامل 32 بخش و 1087 بیت می‌باشد. این مثنوی داستان اصلی ندارد. پس از حمد و سپاس خداوند و پیامبر اسلام از شب معراج و خصوصیات آن سخن می‌گوید. توصیف شهرهای کرمان و کاشان را دارد و در چهاربخش از مثنوی، چهار فصل را توصیف کرده و به خصوصیات هر فصل می‌پردازد و چون نظامی، ساقی نامه را در اشعار خود گنجانده است.

بینش در این اثر با زبانی ساده و روان عقاید و افکار خود را بیان می‌کند. امّا گلدسته، سومین مثنوی از خمسة بینش کشمیری است ولی آن را در برابر لیلی و مجنون نظامی سروده است. این مثنوی از 28 قسمت تشکیل شده و 990 بیت دارد. بینش در این مثنوی هم پس از حمد و ستایش خداوند به مدح پیامبر پرداخته نام خلفای راشدین را می‌آورد و اورنگ زیب را می‌ستاید و سخن و کلام حق و آفریده‌های او را همچون ماه و زمین می‌ستاید. حضرت خضر و آدم و ابراهیم را مدح می‌کند و در ستایش عقل و عشق سخن به میان می‌آورد. این مثنوی هم داستان و تنة اصلی ندارد و بینش، افکار و عقاید و روح لطیف خود را به زبان شعر ترسیم می‌کند. این تحقیق کوششی است در راستای تصحیح و شناسایی دو نسخة گنج روان و گلدسته.

 

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

 

مقدمه 1

فصل اول: معرفی شاعر

 

 

مختصری دربارۀ احوال و اشعار بینش کشمیری 3

وضعیت علمی شاعر 3

سفرها 4

مذهب شاعر 5

مرگ شاعر 5

ممدوحان شاعر 5

فصل دوم: سبک شاعر

 

سبک هندی 8

سبک بینش 8

ادب غنایی 9

منظومه سرایی 10

فصل سوم: آثار شاعر

 

آثار بینش 12

بینش ابصار 12

گنج روان 12

گلدسته 13

مثنوی شور خیال 13

مثنوی رشتة گوهر 13

 

 

غزلیات بینش 13

قصاید بینش 14

جواهرنامه 14

مقلدان اسکندرنامه نظامی 14

 

 

نظیره‌های اسکندرنامه 15

مقایسة گنج روان با اسکندرنامه 17

مثنوی گنج روان.....................................................................................................................18

 

 

دربارة گنج روان 19

تمثیلات گنج روان 21

 

ساقی نامه 21

ساقی نامه بینش کشمیری 25

 

ترکیبات 27

تصویرسازی های شاعرانه 27

 

سخن 30

شب معراج 30

 

تفکّر بینش در گنج روان 31

آوردن نام گنج روان در مثنوی 31

آوردن نام بینش در مثنوی گنج روان 33

مختصات خطی گنج روان 33

 

ترکیبات گنج روان 34

 

اضافة تخصیصی 35

اضافة بیانی 35

اضافة تشبیهی 35

 

اضافة استعاری 35

 

اضافة اقترانی 36

کاربرد بیان و بدیع در گنج روان 36

مهمترین آرایه‌ها در گنج روان 36

 

تشبیه 36

 

تشبیه 36

تشبیه جمع 36

تشبیه مفروق 37

تشبیه ملفوف 37

تشبیه تفضیل 37

استعارة مصرحه 37

مجاز 37

 

 

تلمیح 38

مراعات نظیر 38

 

تکرار 38

 

کنایه 39

ایهام 39

ایهام تناسب 39

اغراق 39

 

 

تضاد 40

حسن تعلیل 40

استفاده از اصطلاحات عامیانه 40

استعارة مکنیه 40

 

تشخیص 40

 

جناس 41

جناس تام 41

جناس زاید (مذیّل) 41

جناس مرکب 41

جناس مضارع 41

جناس اشتقاق 41

ساختار مثنوی گلدسته 42

تقلید از نظامی 43

مقلّدان لیلی و مجنون نظامی 44

نظیره‌های لیلی و مجنون 44

مقایسة گلدسته با لیلی و مجنون نظامی 49

دربارة گلدسته 49

ترکیبات گلدسته 50

 

اضافة تشبیهی 50

 

کاربرد بیان و بدیع در «گلدسته» 51

مهمترین آرایه‌ها در «گلدسته» 51

تشبیه 51

استعاره 51

 

مراعات نظیر 51

واج آرایی 52

تضاد 52

اغراق 52

ایهام 52

ایهام تضاد 53

تلمیح 53

حسن تعلیل 54

 

جناس گلدسته 54

نتیجه 55

فصل چهارم: مثنوی موسوم به گنج روان و گلدسته

 

مثنوی موسوم به گنج روان 59

 

حمد صانع ذوالجلال و مهیمن متعال جلّ جلاله و عمّ نواله 59

حمد حق سبحانه و تعالی اعظم شأنهُ 61

حمد قادر بیچون جلت قدره 63

مناجات به درگاه مجیب الدّعوات اکمل شأنه 64

نعت سید المرسلین و خاتم النبیین صلّی الله علیه و آله و السلّم 66

نعت سرور کاینات خلاصة موجودات صلی الله علیه و آله و سلّم 68

تعریف صبح سعادت تأثیر 70

صفت لیله المواج 71

تعریف براق آسمان سیر 73

مناقب خلفا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین 76

مدح پادشاه اسلام خاقان عالمگیر خلّد الله ملکه و سلطانه 79

تعریف سخن 81

ستایش کلام معجز بیان باری تعالی جلّ قدره 82

تعریف قلم 84

تمثیل 87

تعریف ولایت و شهر کرمان جنّت نشان 87

مدح وزارت و اقبال پناه حشمت و شوکت دستگاه میرزامحمّد قاسم سلمة الله تعالی 90

تعریف شهر کاشان فردوس نشان 92

مدح سیادت و نجابت دستگاه عزّت و اجلال میرجمشید حفظهُ الله تعالی 93

چهار فصل اول تعریف بهار عالم آرا 95

تعریف بنارس 96

فصل دویم تعریف تابستان 96

فصل سیوم تعریف خزان مختلف الوان 97

فصل چهارم تعریف زمستان 99

ساقی نامه 100

خطاب با ساقی 102

خطاب با مطرب 104

تعریف میخانه 105

ستایش پیر می‌

پرستان 106

 

خاتمه 107

تمثیل 108

مناجات بدرگاه مجیب الدّعوات جلّ جلاله 109

مثنوی موسوم به گلدسته 112

 

 

حمد خالق لایزال و مهیمن متعال جلّ جلاله و عمّ نواله 112

مناجات به درگاه ربّ الارباب و مسببّ الاسباب 113

نعت سرور کاینات و خلاصة موجودات صلّ الله علیه و آله 114

مناقب خلفا رضوان الله تعالی علیهم اجمعین 117

مدح امیر کبیر خاقان عالمگیر خلّد الله ملکه و سُلطانه 119

تعریف سخن که گوهر تابناک خلقت انسانیست 120

ستایش کلام مَیمَنت انجام باری تعالی جلّ جلاله 122

خطاب به آفتاب عالمتاب که گل سرسبد آسمانهاست 123

خطاب با زمین که نقطة قلم صنعست 126

تعریف کعبة معظّمه که قبله

گاه ارض و سمات 127

 

خطاب با ماه عالم آرا 128

خطاب به آتش جهان افروز 129

ثنای حسن که بهاری است از چمن آفرینش 131

خطاب با مهتر ارباب تجرید خضر صاحب دید علیه

السّلام 132

 

تعریف عقل که حلّال مشکلاتست 133

خطاب با مهتر عالم حضرت آدم صلوات الله علیه 135

تعریف عشق که از ستایش مستغنی است 137

خطاب به آسمان که محیط جملة اشیاست 138

صفت دل که خلاصة خلقت آب و گلست 140

داستان درویس ادهم و شاه ابراهیم 141

صفت باد که بادیه کرد عالم شوقت 144

مدحت روح پاک که بهار گلشن وجودست. 146

تعریف کشمیر جنّت نظیر 147

تعریف ولایت پنجاب و شهر دلکش لاهور 149

حکایت 151

تعریف قلم که اوّلین مدّ خامة قدرتست 156

مناجات به درگاه مجیب الدّعوات و رافع السّموات 157

منابع 161

 

 

 

 

دانلود پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه تصحیح و تحقیق مثنوی‌های گنج روان و گلدسته بینش کشمیری,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 12:54 | نویسنده : مهدی | بازدید : 26
تغذیه اسلامی

دانلود تحقیق تغذیه اسلامی

دانلود تغذیه اسلامی

دانلود تحقیق تغذیه اسلامی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی تغذیه
فرمت فایل docx
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

 

فهرست:

 

مقدمه                                                                                             4

آب                                                                                                 9

نمک دریا                                                                                         12

بازیابی سلامتی بامس                                                                           13

آیا می دانید                                                                                      14

ضرب المثلها                                                                                     25

ارمغان لامپهای کم مصرف فلورسنت                                                        29

چند واقعیت تلخ در مورد چای                                                                 31

 

وقتی یک نوشابه می خورید،چه اتفاقی می افتد!                                             35

 

 

 

 

 

دانلود تغذیه اسلامی


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
تغذیه اسلامی,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 12:54 | نویسنده : مهدی | بازدید : 27
پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3.D Wall

پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3D Wall

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3.D Wall

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی 
پانل های سه بعدی 3D Wall
3DPANEL
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل 1041 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3D Wall

فهرست مطالب

پانلهای سه بعدی  3D-PANEL............................................................................................

خلاصه تاریخچه.............................................................................................................................

پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد......................................................................

انواع پانلهای سه بعدی دیواری...................................................................................................

 پانلهای سه بعدی دیواری...........................................................................................................

پانلهای سه بعدی سقفی..............................................................................................................

خواص پانلهای سه بعدی ............................................................................................................

موارد استفاده از پانلهای سه بعدی دیواری و سقفی............................................................

کاربرد................................................................................................................................................

مزایای سازه های مشبک سه بعدی..........................................................................................

نمونه ای از کارهای انجام شده .................................................................................................

روشهای اجرائی..............................................................................................................................

شـرح.................................................................................................................................................

نحوه استفاده از دیوار سه بعدی................................................................................................

نما سازی روی پانلهای سه بعدی دیواری ..............................................................................

  نمای دیوارهای بیرونی ..............................................................................................................

 نمای دیوارهای داخلی ................................................................................................................

روش اجرایی پانلهای سه بعدی مشبک...................................................................................

بتن پاشی روی پانلهای مشبک سه بعدی .............................................................................

روش کار گذاری لوله های برق ،تلفن،کلید وپریز.............................................................

روش کارگداری لوله های آب و فاضلاب.............................................................................

کارگذاری قاب پنجره و چهار چوب فلزی درها.................................................................

گچ کاری در دیوارهای داخلی و زیر سقف.........................................................................

نما سازی روی پانلهای مشبک...............................................................................................

مصالح روی پانلهای مشبک.....................................................................................................

 

پانلهای سه بعدی       3D-PANEL

خلاصه تاریخچه  

دهها سال استکه صنعت ساختمان سازی  درکشورهای پیشرفته  د نیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است  ، وسعی گردیده که خصوصیات سبکی ،مقاومت ،  یکپارچگی  ، عایق بودن ، سرعت در نصب ، سهولت در اجرا و . . . رادرمصالح مصرفی بکار گرفته شود.

کشور پهناور ایران با دارا بودن شرایط اقلیمی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی خاص و بالاخص قرار داشتن اکثر نقاط کشور در کمربند زلزله خیز جهانی ( واتفاقات چند ساله اخیر ) و کمبود شدید مسکن بواسطه رشد جمعیت کشور و جوان  بودن  بافت جمعیت  ایران  ، لازم و واجب استکه ما هم از مصالح بهینه شده و سیستم صنعتی تولید مسکن استفاده نمائیم .

بیش از چهل سال استکه استفاده از پانلهای سه بعدی در کشورهای صنعتی متداول گردیده و در دهه 50 درایران نیز مطرح گردید که بدلائلی  تا  اواسط دهه 70 پیشرفت زیادی نداشته است .  امااخیرا توجه زیادی به آن شده است . و   سازمان محترم زمین و مسکن هم در سالهای 80  و1381با نتشار دو جلد دفتر چه راهنما و مشخصات فنی پانلهای سه بعدی در راه شناساندن آن سعی زیادی نموده است .

 

دانلود پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3.D Wall


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
پروژه ساختمانهای بتنی و فلزی پانل های سه بعدی 3.D Wall,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 12:53 | نویسنده : مهدی | بازدید : 36
تحقیق رادار فرودگاهی

تحقیق رادار فرودگاهی

دانلود تحقیق رادار فرودگاهی

تحقیق رادار فرودگاهی
RAdio Detection And Ranging
سیستم الکترومغناطیسی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی سایر گروه ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 76 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

تحقیق رادار فرودگاهی

به نام خدای مهربان

مقدمه

رادار یک سیستم الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و تعیین موقعیت اهداف به کار می رود.

RADAR  :  RAdio Detection And Ranging

به طور کلی هر رادار از موارد زیر تشکیل یافته است :

          آنتن فرستنده ، آنتن گیرنده و عناصر آشکار سازکه از موج برگشتی بهره می گیرد. پالس برگشتی توسط گیرنده دریافت می شود ، فاصله تا هدف با اندازه گیری زمان رفت و برگشت سیگنال رادار مشخص

می شود. روش معمول استفاده از آنتن با شعاع تشعشعی باریک می باشد (Narrow Beam) استفاده از    رادار برای تشخیص هواپیما ها در فاصله بسیار دور میباشد که چشم قادر به دیدن نمی باشدو در شرایط

 نامناسب جوی و نیز در شب از رادار می توانیم استفاده کنیم.

رادار مورد استفاده در کنترل ترافیک هوایی ، متشکل از یک رادار ثابت زمینی به عنوان مرکز کنترل تقرب RAPCON(Radar APproach CONtrol) و یک رادار ثابت زمینی مرکز کنترل ترافیک مسیر هوایی می باشد.

PAR (Precision ApproachRadar) به معنی رادار کنترل دقیق(رادار تقرب) می باشد. دقت این رادار تا اندازه ای می باشد که خلبان می تواند بدون دیدن و فقط با توجه به اطلاعات اپراتور ها به طور دقیق تا نقطه مورد نظر (Touch-Down) به روی باند فرود بیاید بیشترین مورد استفاده این رادار در ناوهای هواپیمابر می باشد.

PAR    (Percision Approach Radar)

PAR  به معنی رادار کنترل دقیق می باشد و انتخاب این نام به علت دقت بالای این رادار می باشد. پس از رساندن هواپیما از مسافت حدودا" 60 مایلی توسط رادار ASR به محدوده 10 یا 20 مایلی فرودگاه هدایت وکنترل آن به PAR سپرده می شود.

PAR از 7 قسمت اصلی تشکیل شده است :

1-    ANTENNA                            

2-    TRANSMITTER

3-    RECEIVER

4-    REMOTTIG

5-    DMTI PROCESSING

6-    TURNTABLE

7-    INDICATOR

خلاصه ای از وظایف هر یک از قسمتها :

Antenna

در این قسمت انرژی سیگنال RF ارسال شده از آنتن بعد از برخورد با هواپیما دریافت می شود. انرژی سیگنال آنتن پالس هایی با توان 80 KW و فرکانس 9080  MHZ می باشد زاویه پوشش انتن AZ به صورت 8 SERVO درجه و برای انتن EL به صورت 20 SERVO درجه می باشد.

Transmiter

وظیفه این قسمت تولید Trigger داخلی و ارسال High Power توسط Magnetron به سوی هدف میباشد. این عملیات توسط SCR Charger و SCR Modulator انجام می گیرد.

 

 

Receiver

دریافت سیگنالهای ضعیف برگشتی و تقویت سیگنالها برای ارسال به بخش Remoting که شامل بخشهای زیر می باشد :

1- IF  Frequency  290 MHZ(اولیه)

2- IF  Frequency  60 MHZ (ثانویه)

3- Video

Remoting

وظیفه این قسمت تبادل اطلاعات بین دو سایت PAR  و ROC می باشد.

Dmti  processor

وظیفه این قسمت تحلیل داده های دیجیتالی می باشد و از سه قسمت زیر تشکیل شده است :

1-    Processor

2-    Programmer

3-    Timing

Turntable

این قسمت امکان چرخش آنتن از پوشش یک سمت باند به سمتهای دیگر باند  را امکان پذیر می کند.

Indicator

وظیفه این قسمت نمایش ویدیو به دست آمده از Receiver می باشد.

آشنایی مقدماتی با  رادار:

کلمه گرفته شده است که به معنی آشکار سازی رادیویی و مسافت یابی است و بر اساس ارسال موج به طرف هدف و سپس تجزیه و تحلیل موج منعکسه جهت بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز ، کار می کند. عملکرد انعکاس امواج رادیویی از زمان هرتز (1886 میلادی) شناخته شده بود اما تا سال 1930 کسی نتوانسته بود سرعت این امواج را اندازه گیری نماید لذا رادار یک عمل جدید به شمار می آید.

افراد بسیاری روی رادار کار کرده اند اما کسی که بیشتر کارش به نتیجه رسیده است رابرت واتسون وات بود که به عنوان پدر رادار لقب گرفت. در سال 1932 آکادمی رویال انگلستان را او سوال کرد که آیا اشعه رادیویی می تواند به عنوان اسلحه ی بر ضد هواپیماهای دشمن به کار گرفته شود؟

      او پاسخ داد : در عمل خیر اما ما گاهی می توانیم هواپیماهارا مشخص کنیم پاسخ او در حال حاضر

Memo Death Ray مشهور است که در آن ، او قبل از اینکه دستگاه راداری ساخته شده باشد. پیرامون یک سیستم ضد هوایی شرح و توضیح داده است. 

دانلود تحقیق رادار فرودگاهی


ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
تحقیق رادار فرودگاهی,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 12:53 | نویسنده : مهدی | بازدید : 33
راز طول عمر

دانلود کتاب راز طول عمر معالجه بیماریها با میوه وغذا انواع رژیم غذایی و جلوگیری از پیری زودرس

دانلود راز طول عمر

دانلود کتاب راز طول عمر
معالجه بیماریها با میوه و غذا
انواع رژیم غذایی 
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
راز طول عمر,

تاريخ : 7 مرداد 1395 | 12:53 | نویسنده : مهدی | بازدید : 68
پایان نامه ساختار شبکه GSM

پایان نامه ساختار شبکه GSM

دانلود پایان نامه ساختار شبکه GSM

دانلود پایان نامه ساختار شبکه GSM
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود کتاب
دانلود نمونه سوالات
دانلود گزارش کارآموزی
دانلود طرح توجیهی
کار در منزل
دانلود
دسته بندی شبکه های کامپیوتری
فرمت فایل docx
حجم فایل 3922 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

پایان نامه ساختار شبکه GSM

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

چکیده

فصل اول

1-1-  معماری شبکه GSM--------------------------- 1

1-1-1- MS(واحد سیار)--------------------------- 1

2-1-1- BSS------------------------------------- 2

1-2-1-1- BTS----------------------------------- 2

2-2-1-1- BSC----------------------------------- 3

3-1-1- NSS (زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه)--------- 4

1-3-1-1-MSC(مرکز سوئیچینگ موبایل)------------- 4

2-1:مشخصات فرکانسی و نواحی شبکه GSM----------- 5

1-2-1-مشخصات فرکانسی GSM---------------------- 5

2-2-1- نواحی شبکه------------------------------ 6

1-2-2-1-سلول ---------------------------------- 6

2-2-2-1- ناحیه موقعیت(location area)--------------- 7

3-2-2-1-ناحیه سرویس MSC----------------------- 7

4-2-2-1-ناحیه تحت پوشش شبکه(PLMN)------------- 7

3-1-مدولاسیون در GSM--------------------------- 7

4-1- کانال های فیزیکی و منطقی در GSM---------- 8

1-4-1-کانال فیزیکی و مشخصات آن----------------- 8

2-4-1- کانالهای منطقی-------------------------- 9

1-2-4-1-کانالهای ترافیکی----------------------- 9

2-2-4-1- کانالهای کنترلی(CCH)----------------- 9

1-2-2-4-1-کانالهای مخابره ای(BCH)------------- 10

5-1-انتشار امواج رادیویی----------------------- 11

1-5-1- پلاریزاسیون------------------------------ 11

2-5-1- انواع انتشار---------------------------- 12

3-5-1-محاسبه افت مسیر فضای آزاد---------------- 12

6-1-بودجه لینک--------------------------------- 13

1-6-1-:مقدمه----------------------------------- 13

2-6-1-بودجه توان در مسیر downlink--------------- 14

3-6-1-بودجه توان در مسیر uplink----------------- 14

فصل دوم  

1-2-بهینه سازی چیست؟--------------------------- 17

2-2-اهداف بهینه سازی--------------------------- 17

3-2-دلایل بهینه سازی---------------------------- 18

4-2-الگوریتم بهینه سازی------------------------ 18

5-2- مدیریت عملکرد و بهینه سازیگ--------------- 20

فصل سوم  

1-3- پارامتر در شبکه موبایل چیست؟-------------- 23

1-1-3- پارامتر های شناسه(Identifier Parameter)------- 23

2-1-3- پارامترهای عملکردی و وظایفی(Functional Parameter) 23

3-1-3- پارامترهای تایمری(Timer Parameter)--------- 24

4-1-3- پارامترهای شمارنده(Counter Parameter)------- 24

5-1-3- پارامترهای آستانه(Threshold Parameter)------ 24

6-1-3- پارامترهای اندازه گیری(Measurement Parameter)    24

2-3-پارامترهای شناسه شبکه GSM----------------- 25

1-2-3- پارامترهای شناسه مشترک------------------ 25

1-1-2-3- شناسه مشترک موبایل بین المللی(IMSI)--- 25

2-1-2-3-شناسه مشترک موبایل موقتی(TMSI)--------- 25

3-1-2-3-شماره بین المللی MS(MSIDN)------------ 25

2-2-3-پارامترهای شناسه تجهیزات----------------- 26

1-2-2-3- شناسه تجهیزات موبایل بین المللی(IMEI)- 26

3-2-3-پارامترهای شناسه مسیریابی مکالمه--------- 26

1-3-2-3-پارامتر LAC---------------------------- 26

2-3-2-3- پارامتر LAI--------------------------- 26

3-3-2-3-پارامتر شماره مسیریابی مشترک موبایل MSRN   27

4-2-3-پارامترهای سلول مشترک-------------------- 27

1-4-2-3-پارامترهای شناسه سلول------------------ 27

5-2-3-پارامترهای ساختار کانال سلول------------- 28

3-3-عملکرد MS در Idle Mode---------------------- 28

1-3-3-اطلاعات BCCH----------------------------- 29

2-3-3- انتخاب سلول Cell Selection/ Reselection--------- 29

3-3-3-مدیریت موقعیت(Location Management)---------- 31

1-3-3-3-الگوریتم مدیریت موقعیت----------------- 31

2-3-3-3-نواحی موقعیت GSM---------------------- 32

4-3-3-درخواست های Location Update----------------- 32

5-3-3- الگوریتم فراخوانی----------------------- 33

1-5-3-3-انواع پیام های فراخوانی---------------- 33

2-5-3-3-فراخوانی و دریافت غیرپیوسته(Paging & DRX) 34

6-3-3- محاسبات پارامترهای بکارگیری فراخوانی---- 35

1-6-3-3- محاسبه ظرفیت فراخوانی (paging)--------- 35

2-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال فراخوانی(PCH) 35

3-6-3-3- محاسبه اندازه و ابعاد مورد نیاز کانال AGCH 36

7-3-3- پارامترهای کلیدی فراخوانی (paging)------- 36

1-7-3-3-پارامتر الگوریتم تکرار فراخوانی (پارامتر MSC )  36

8-3-الگوریتم و پارامترهای دسترسی به شبکه------- 37

1-8-3- توالی دسترسی به شبکه-------------------- 37

2-8-3-IMSI Attach-------------------------------- 38

3-8-3-IMSI Detach-------------------------------- 38

4-8-3-Location Update----------------------------- 39

5-8-3-Cell Measurement And Handover----------------- 39

6-8-3-پارامترهای دسترسی به شبکه---------------- 40

1-6-8-3-پارامترهای دسترسی---------------------- 40

2-6-8-3-پارامترهای برقراری مکالمه یا اتصال به شبکه  41

3-6-8-3- پارامترهای جدا شدن از شبکه------------ 42

9-3-وظایف لیست همسایگی کلی--------------------- 42

1-9-3- هدف از BA لیست ها----------------------- 42

1-1-9-3- ارسال BA لیست ها---------------------- 42

2-9-3- اندازه گیری های سلولی در مد Idle--------- 43

3-9-3- پارامترهای مرتبط به همسایگی------------- 43

10-3-تنظیم فریم وفقی--------------------------- 44

1-10-3- جلو بردن زمانی Timing Advance(TA)-------- 44

2-10-3- رنج سلول گسترده (Extended Cell Range)------ 45

3-10-3- پارامتر های کلیدی تنظیم وقفی----------- 45

فصل چهارم  

1-4- پرش فرکانسی------------------------------- 47

1-1-4-مفاهیم پرش فرکانسی------------------------------------------                                      47

2-1-4-توالی پرش فرکانسی--------------------------------------------------                               47

3-1-4-دلیل بکارگیری پرش فرکانسی-----------------------------------------                                49

4-1-4- بکارگیری پرش فرکانسی در BTS-----------------------------------                                   49

5-1-4-ساختار سخت افزاری BTS برای تکنیک پرش فرکانسی--------------  50

1-5-1-4- پرش فرکانسی باند پایه----------------------------------------------50

2-5-1-4-پرش فرکانسی ترکیبی------------------------------------------                                    51

6-1-4-بکارگیری پرش فرکانسی در MS-----------------------------------------53

7-1-4-پارامترهای پرش فرکانسی-----------------------------------------------53

2-4-فیچر بالانس ترافیکی---------------------------------------------------                               54

1-2-4- فیچر CLS-------------------------------- 54

3-4-نیم رخ------------------------------------- 59

فصل پنجم

1-5-سیکل مدیریت عملکرد شبکه در فرآیند بهینه سازی----------------- 61                                   

1-1-5-طراحی اولیه شبکه و پیاده سازی آن----------------------------                                      61-----

2-1-5-مونیتور کردن شبکه-----------------------------------------  62                                   

1-2-1-5-سطوح مختلف برای مونیتور کردن شبکه----------------------  62                                   

2-2-1-5- معیارهای اندازه گیری عملکرد شبکه-------------------------                                      63-----

2-5- روشهای اندازه گیری عملکرد شبکه------------------------------ 64                                   

1-2-5- درایو تست------------------------------------------------  64                                   

2-2-5-دیتای OMC--------------------------------------------- 66 

3-2-5-پروتکل آنالیزر----------------------------------------------                                      66-----

3-5-آنالیز دیتای OMC و دیتای درایو تست---------------------------                                      66-----

1-3-5- آنالیز دیتای OMC----------------------------------------  66                                   

2-3-5-آنالیز درایو تست--------------------------------------------                                      67-----

4-5-تعریف BSS KPI------------------------------- 67

1-4-5-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 67

2-4-5- درصد قطعی مکالمه(DCR)------------------ 68

3-4-5-درصد موفقیت مکالمه(CSR)------------------ 68

4-4-5- درصد موفقیت دست به دست دادن مکالمه(HOSR) 68

5-4-5-درصد خطا دست به دست دادن مکالمه(HOFR)--- 69

6-4-5-درصد انسداد کانال ترافیکی(TCH_Cong)------ 69

7-4-5-درصد انسداد کانال سیگنالینگی(SDCCH_Cong) 69

8-4-5-درصد قطعی ارتباط بر اساس افت مسیر رادیویی(TCH_RF_LOSS) 69

9-4-5-درصد خطا تخصیص کانال ترافیکی(TCH_ASS_Fail)------------  70 

10-4-5-درصد موفقیت تخصیص کانال ترافیکی(SDCCH_ASS_SUCC) 70

فصل ششم

1-6-مشخصات شبکه----------------------------------------------------------72                            

1-1-6-مقدمه--------------------------------------------------------                                     72

2-1-6-پوشش BSS---------------------------------------------------------73

1-2-1-6- بالانس سلول ها-----------------------------------------------                                   73-----

2-2-1-6- آرایش و ساختار آنتنها------------------------------------------                                74-----

1-2-2-1-6- تنظیم آرایش آنتنها---------------------------------------                                    74-----

2-2-2-1-6- تیلت آنتنها-------------------------------------------------                                 75-----

3-2-2-1-6- دایورسیتی آنتنها-----------------------------------------------                              76-----

3-2-1-6- راندمان و عملکرد تجهیزات------------------------------------------77

3-1-6- ظرفیت BSS--------------------------------------------------------                                77-----

4-1-6- کیفیت سرویس(QOS)------------------------ 78

2-6-پارامتر های اصلی کیفیت سرویس(QOS)-----------------------------------                                78-----

1-2-6- نرخ قطعی مکالمات(DCR)----------------------------------  79                                   

2-2-6- بلاکینگ------------------------------------------------------------79                            

3-2-6- راندمان ترافیکی یا ارلانگ(Traffic Throughput)---------------------                                    79-----

3-6-شناسایی مشکلات از طریق شاخص های KPI--------------------------- 80                                   

1-3-6-درصد موفقیت برقراری مکالمه(CSSR)--------- 80 

1-1-3-6-عدم دسترسی به SDCCH--------------------------------- 81 

2-1-3-6- خطای تخصیص کانال ترافیکی(TCH Assign Failure)-------------  81                                   

2-3-6-درصد بالای قطعی مکالمات(DCR)------------- 81

1-2-3-6- قطعی در جهت خطای Handover-------------------------------- 82                                   

2-2-3-6- پایین بودن قدرت دامنه و کیفیت سیگنال---------------------                                      82-----

3-2-3-6- تداخل حاصل از نزدیک بودن کانال فرکانسی یا هم کانال بودن----                                     82-----

4-2-3-6- عدم بالانس ترافیکی ---------------------------------------                                      82-----

3-3-6- درصد بالای خطای Handover(HFR)------------- 83

1-3-3-6- تداخل شدید روی همسایگی یا کمبود کانال در سلول همسایه --------------                            83-----

2-3-3-6- مشکلات پارامترهای دیتابیسی ---------------------------------------                              83-----

4-3-6- درصد بالای بلاکینگ SDCCH(SDCCH Congestion ) -----   83 

5-3-6-درصد بالای بلاکینگ TCH (TCH Congestion)-------------      84

فصل هفتم

1-7-کلیات و پیکره رویه بهینه سازی---------------------------------                                      86-----

2-7: network audit--------------------------------------------  87 

3-7-فلوچارت روند بهینه سازی-------------------------------------- 88                                   

1-3-7-تشریح فلوچارت فعالیت بهینه سازی---------------------------- 89                                   

1-1-3-7- شروع فعالیت بهینه سازی---------------------------------  89                                   

2-1-3-7- تشخیص و حل مشکلات سخت افزاری-----------------------  89 

3-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات همسایگی-------------------------   90

4-1-3-7- شناسایی و حل مشکلات فرکانسی--------------------------   91

فصل هشتم  

1-8-نتایج-------------------------------------- 93

2-8- انواع مشکلات شناسایی شده و ارائه راه حل برای آن و نمودار نتایج  95

1-2-8-مشکل تنظیم نبودن کلاک همزمان BSC و بالارفتن قطعی مکالمات 95

1-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی و بالابودن handover failure

در سایت میثاق---------------------------------- 96

2-2-8- مشکل درصد بالای انسداد کانال ترافیکی و سیگنالینگی ، جابجایی سکتور در سایت خانواده

  --------------------------------------------- 97

3-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و ارلانگ پایین 97

4-2-8-مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  99

5-2-8- مشکل تعریف نشدن همسایگی درست و بالارفتن درصد قطعی مکالمات  100

6-2-8- مشکل بالابودن درصد قطعی مکالمات و انسداد کانال سیگنالینگی  101

7-2-8- مشکل overshooting سایت و ایجاد انسداد کانال و بالارفتن قطعی مکالمات و تداخل

  --------------------------------------------- 102

8-2-8- مشکل بالابودن درصد تخصیص اشتباه کانال ترافیکی و قطعی مکالمات  103

منابع------------------------------------------ 104

 

 

فهرست تصاویر

شکل (1-1):معماری شبکه GSM--------------------- 2

شکل(2-1): ساختار NSS    ----------------------- 4

شکل(3-1): ساختار BSS--------------------------- 4

شکل(4-1): فاصله فرکانسی بین مسیر  downlink و uplink 5

شکل(5-1):نواحی شبکه GSM----------------------- 6

شکل(6-1):شبکه سولار با تکنیک frequency reuse-------- 6

شکل(7-1):دیاگرام مدولاسیون GMSK---------------- 7

شکل(8-1):تکنیک مدولاسیون QPSK که در GSM استفاده می شود  8

شکل(9-1):تصویری از شیارهای زمانی برای کانال فیزیکی  8

شکل(10-1): ساختار کانالهای منطقی--------------- 9

شکل(11-1): جهت انتشار امواج-------------------- 11

شکل(12-1): انواع پلاریزاسیون امواج-------------- 11

شکل(13-1): اثر محیط روی انتشار امواج----------- 13

شکل(15-1):بودجه توان در مسیر downlink----------- 14

شکل (16-1):بودجه توان در مسیر uplink------------ 15

شکل (1-2): فلوچارت رویه مدیریت عملکرد  و بهینه سازی 20

شکل(2-2): فرآیند و خط مشی بهینه سازی----------- 20

شکل(3-2): فاز بررسی شبکه برای فرآیند بهینه سازی 21

شکل(1-3): آرایش کانال BCH--------------------- 28

شکل(4-3): بروزرسانی مکان----------------------- 34

شکل (5-3):بروزرسانی مکان بصورت اتوماتیک-------- 34

شکل (6-3): الگوریتم IMSI Attach------------------ 38

شکل(7-3):الگوریتم IMSI Detach-------------------- 38

شکل(8-3): الگوریتم Location Update---------------- 39

شکل(9-3): الگوریتم Cell Measurement And Handover---- 39

شکل(10-3): جبران سازی تاخیر انتشار با تنظیم TA 44

شکل (11-3):ایجاد تاخیر بین برستهای در دسترس برای جبران تاخیر در دریافت دیتا ازMSها---------------------------------     45

شکل (1-4):مقایسه پرش فرکانسی روی کاریر----------------------------                                      47-----

شکل(2-4):نوع پرش فرکانسی--------------------------------------                                        48

شکل(3-4):توالی پرش تایم اسلات های کانال--------------------------                                        48

شکل(4-4): افزایش C/I با استفاده از پرش فرکانسی--------------------                                       49

شکل(6-4):الگوریتم پرش فرکانسی باند پایه---------------------------                                      ------- 51

شکل (7-4): الگوریتم پرش فرکانسی ترکیبی--------------------------                                        52

شکل (8-4): ساختار BTS در دو نوع پرش فرکانسی---------------------  53                                   

شکل(9-4):الگوریتم CLS----------------------------------------                                        55

شکل(1-5): فلوچارت مدیریت عملکرد به همراه بهینه سازی---------------                                      ------- 61

شکل(2-5): نحوه انجام درایو تست----------------------------------                                        65

شکل (1-6): مقایسه سیستم بالانس و غیر بالانس-------------------------                                      73-----

شکل(2-6): آرایش آنتنها بعداز تقسیم سلولی--------------------------                                      ------- 74

شکل (3-6): تیلت مکانیکی و الکتریکی آنتنها--------------------------                                     ------- 75

شکل (4-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی مکانی---- 76 

شکل(5-6): ساختار آنتنها در دایورسیتی پلاریزاسیون 77

شکل(6-6):بلاکینگ و درجه سرویس GOS--------------------------     79                                   

شکل(7-6): مدل ارلانگ ترافیکی-------------------------------------- 79                                   

شکل(1-7):پیکره و ساختار رویه بهینه سازی--------------------------                                       86

شکل(2-7): فاز بررسی شبکه---------------------------------------                                        87

شکل (3-7): فلوچارت کلی رویه بهینه سازی--------------------------                                        88

ادامه ي مطلب

امتیاز : 3


طبقه بندی: ،
پایان نامه ساختار شبکه GSM,