خريد بک لينک
گيفت کارت
بازي هاي دخترانه
دانلود اهنگ
رزرو آنلاين هتل خارجي
دانلود رمان جديد
رزرو آنلاين هتل خارجي
باسکول پند
دانلود فيلم با لينک مستقيم
کانکس
ثبت شرکت در عمان
خريد سکه سوکر استار ارزان
بتن سخت
فلنج
دانلود آرشیو پایان نامه در ایران
ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرمااثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

دانلود ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرمااثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 1613 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

چکیده:

جذب و حفظ سرمایه های انسانی با استعداد تبدیل به یکی از منابع مزیت رقابتی شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر ،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول شیوه های تجاری در حوزه مدیریت منابع انسانی نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت منابع انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود. شرکت به نظر می رسد که منابع قابل توجهی را صرف مبارزات نم تجاری کارفرما می کند که نشان می دهد که آنها ارزش در عمل را پیدا نموده اند. در نتیجه مفهوم نام تجاری کارفرما تبدیل به یک موضوع برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما بوده و به بررسی سطح اهمیت درک متقابل و تفاوت ادراکی می پردازد که در مورد سن،جنسیت و وضعیت اشتغال فعلی از پاسخ دهندگان بوده است. به منظور پاسخ به این پرسش ،یک مطالعه میدانی انجام شده است و داده ها در یک نمونه بین 600فرد بزرگسال جمع آوری شده است که نیمی از آنها کار نداشته اند و نیمی دیگری مشغول به کار در زمان جمع آوری داده بوده اند. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین سطوح درک شده از اهمیت کارفرما در ابعاد جذابیت مربوط به جنسیت از پاسخ دهندگان را نشان می دهد. اما نه سن و نه وضعیت اشتغال آنها مهم نمی باشد. منابع نظری و مدیریتی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی:برند کارفرما،بازاریابی داخلی،جذابیت سازمانی،مدیریت منابع انسانی

1-مقدمه:

به عنوان یک نتیجه از تغییر در عصر صنعتی به عصر ارتباطات ،سرمایه انسانی تبدیل به یک منابع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد جهادی شده است. امروزه توانایی شرکت برای جذب،استخدام و حفظ منابع انسانی با استعداد در بازار کار تبدیل به یک جزء استراتژیک در موفقیت شرکت های بزرگ شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول و شیوه های تجاری در مدیریت منابع انسانی (HRM) نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود.. نام تجاری کارفرما نیز به عنوان مجموع تلاش های یک شرکت برای برقرارری اتباط با کارکنان توصیف شده است. از سال 1990،بنگاهای متعدد در برنامه نام تجاری کارفرما به صورت رسمی توسعه یافته اند. شرکت به نظر می رسد که صرف منابع قابل توجهی از انرژی را در نام تجاری کارفرما داشته است و نشان می دهد که آنها در عمل ارزش پیدا کرده اند. به طور دقیق تر می توان گفت که مفهوم نام تجاری کارفرما وضعیت را جهت بدست آوردن مورد تلاش قرار می دهد.اگرچه محبوبیت رو به رشد آن در میان محققین دیده می شود، یک شکاف کوچک در تحقیقات  نام تجاری کارفرما وجود دارد و آن عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این موضوع می باشد. براین اساس،در این مطالعه سعی شده که برای پاسخ به این کمبود به دنبال شناسایی ابعاد جذابیت نام تجاری کارفرما اقدام شود. ما سطح اهمیت ابعاد نام تجاری کارفرما ار مورد بررسی قرار داده و به دنبال جستجوی اطلاعات بین ادراکات پاسخ دهندگان مختلف مربوط به سن،جنسیت و وضعیت اشتغال آنها هستیم. برای این هدف،ما یک تحقیق میدانی را با استفاده از روش بررسی در نمونه که شامل شغلین و افراد دنبال کار را انجام دادیم. هدف از این مطالعه با بررسی تحقیقات مدیریت منابع انسانی فعلی با بررسی سطح اهمیت ابعاد مختلف جذابیت  در نم تجاری کارفرما بوده است. نتایج تحقیقات ممکن است بینشهای مهمی را در مورد ارزش شیوه های تجاری کارفرما را داشته باشد.

دانلود ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی ,

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

دانلود ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 647 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

چکیده:

این مطالعه تلاش برای ارتباط بین نام تجاری داخلی (IB) و رفتار شهروند سازمانی (OCB)را با نقش واسط یک تناسب فردی-سازمانی را دارد. هدف اصلی این مقاله با ادغام نام تجاری داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بوده که به صورت آشکار ارتباط بین دوساختار را نشان می دهد. برای جمع آوری داده از 349 کارمند استفاده استفاده شده که در حال حاضر یک سازمان کار می کنند و فرم پرسشنامه  را پر کرده اند. این یافته نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین نام تجاری داخلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. از سوی دیگر،این تناسب فردی سازمانی واسطه گری کندی در رابطه با نام تجاری داخلی ورفتار شهروندی دارد.

کلمات کلیدی:نام تجاری داخلی(IB)،تناسب فردی-سازمانی-رفتار شهروندی سازمانی،کشور ترکیه

1-مقدمه:

ساخت برندهای قوی از طریق پورش تجارب مثبت مشتری و ایجاد وفاداری مشتری بسیار چالش برانگیز است. همچنین یک مسیر قابل توجهی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای سازمانهای امروزی است. مدیریت ارشد خواستار نه تنها بازاریابی و فروش در گروه ها است،بلکه کل اعضای سازمانی با هویت درونی نام تجاری،آن را با نگرش روزمره خود مقایسه می کنند. و برای تبدیل شدن آن به یک نام تجاری برند تلاش می کنند. کارکنان سازمان انتظار خود را به صورت پیشگامان نام تجاری برند کارفرما را دارند که به طور مداوم  در ارائه نام تجاری  در تمام نقاط دیگر می باشد که افتخار حمایت از نام تجاری کارفرما و سازمان برای خود و بری سامان دارند. با این حال، این اتفاق می افتد و کارکنان باید اول ارزشهای نام تجاری را شناسایی کنند. هنگامی که کارمندان  نام تجاری را شناسایی نمودند،آنها در عمل به دنبال هویت نام تجاری ،ابعاد تعهد برای پشتیبانی از آن هستند. تعهد به برند کارفرما منجر به تسهیل کارمندان  در شناسایی نام تجاری در سراسر همه ذینفعان  می شود که از جمله مشتریان می باشد. قبل از اینکه کارکنان دریافت انگیزه را به طور کامل برای رضایت مشتری  خارجی داشته باشند، آنها باید نام تجاری و ارش های انها ار داشته باشند. به همین دلیل ،نام تجاری داخلی و یا مدیریت نام تجاری داخلی به عنوان یک فرایند استراتژیک قابل توجهی در دورن سازمان در نظر می گیرند. شناسایی با نام تجاری استدلال می کند که ویژگی های رفتاری خاص انجام شده توسط کارکنان افزایش یافته است و این اجباری است و نه پاداش توسط سازمانی داده می شود و هنگامی که افراد  انها ار انجام می دهد،آنها به دلیل وجود یک انگیزه فردی درونی است. این رفتارهای فرانقشی به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) نامیده می شوند  که رفتار رسمی و داوطلبانه ای توسط کارکنان در محل کار بوجود می آید. همچنین این رفتارهای فرانقشی به عنوان رفتار ب نفع سازمان تعریف می شود که اختیاری بوده و فراتر از انتظارات نقش موجود می باشد. علاقه روزافزون در رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وجود دارد که یک نفوذ مثبت به اثربخشی سازمانی ار داشته و نیروی کار در این درگیر است. این رفتارها شامل دقت و نوع دوستی،با وجدان بودن و نام تجاری داخلی است که همچنین تاثیر مثبت بر جنبه های نگرش و رفتاری کارکنان را داشته است. زمانی که تعهد به برند وجود داشته باشد،آنها به طور طبیعی می توانند در وعده های  نام تجاری ارائه شوند.تعهد کمک می کند  تا توسعه نوع ارتباطات و شناسایی افراد درون سازمانی انجام پذیرد. در این رابطه IB کمک به ساخت مالکیت نام تجاری و سازمانی را داشته که منجر به رفتارهای شهروندی می شود. تناسب فردی و سازمانی  به عنوانیکی دیگر از ابعاد مهم برای تاکید برافزایش مالکیت و رفتار شهروندی در تحقیقات شده است. تناسب فردی-سازمانی یک درجه از درک سازگاری در محیط کار یک کارمند می باشد. آن به رویکرد ذهنی فرد اشاره دارد که در مورد چگونگی و ارزشهای شخصی و ویژگی ها با فرهنگ شرکت در ارتباط است. هنگامی که کارمندان یک درک از تناسب فردی-سازمانی را داشته باشند ،آنها سعی به کمکهای اضافی به شرکت ها ار جهت کمک به دیگران داشته اندو حمایت از همکاران را دارند که این جزء فعالیت های اختیاری مانند سازمانها  بوده است

دانلود ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:35 | نویسنده : مهدی | بازدید : 27
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQP)

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQP)
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4

هدف: سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران)

نحوه تکمیل: چگونه با وقایع کنار می آیید؟ هرکس با وقایع منفی و ناخوشایند مواجهه می شود و به شیوه ی خاص خود در برابر آنها پاسخ می دهد. پس از مطالعه ی هر یک از عبارات زیر مشخص فرمایید وقتی وقایع منفی یا ناخوشایندی را تجربه می کنید عموماً درباره آنها چگونه فکر می کنید؟

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان (ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه گیری، فاجعه سازی، ملامت دیگران) است. این پرسش نامه توسط گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) به منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدید کننده یا استرس های زندگی به کار می برد ابداع شده است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
 
گزینه    هرگز    گاهی    مرتبا    اغلب    همیشه       
امتیاز    1    2    3    4    5    

پرسشنامه فوق دارای نه خرده مقیاس بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

...

روایی و پایایی
در بررسی مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران ( 2001 ) پایایی آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 91/0، 87/0، 93/0 به دست آوردند. در ایران نیز روایی آزمون از طریق همبستگی نمره کل با نمرات خرده مقیاس ها آزمون بررسی شد که دامنه ای از 40/0 تا 68/0 با میانگین 56/0 را دربر می گرفت که همگی آن ها معنادار بودند. در سال 1382 پایایی پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط یوسفی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس های شناختی 82/0 گزارش شده است.

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:34 | نویسنده : مهدی | بازدید : 20
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990

هدف: شناسایی موانع عمده خلاقیت در فرد.

نحوهتكمیل: برای هر عبارت در سیاهه ذیل با توجه به مقیاس داده شده، بهترین پاسخی كه با سطح توافق یا عدم موافقت شما با عبارت مطابقت دارد را انتخاب كنید.

لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

مقیاسها:كاملاً موافقم=1تا اندازه ای موافقم=2موافقم=3مخالفم=4كاملاً مخالفم=5

دانلود پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر 1990 ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:34 | نویسنده : مهدی | بازدید : 23
پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

دانلود پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8451 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

دارای 20 صفحه با متون فارسی وانگلیسی و تصاویر مختلف 

دانلود پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID) ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:34 | نویسنده : مهدی | بازدید : 25
تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

دانلود تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

 

تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)

چکیده:

واقعیت افزوده به انگلیسی  : یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر  ( است، که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. این عناصر بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند صدا، ویدئو، تصاویر گرافیکی یا داده‌های GPSمی‌باشد ایجاد می‌شود. واقعیت رایانه‌ایمفهوم کلی واقعیت افزوده‌است. در واقعیت افزوده معمولاً چیزی کم نمی‌شود بلکه فقط اضافه می‌شود. همچنین واقعیت افزوده تا حدودی شبیه به واقعیت مجازیاست که توسط یک شبیه ساز، دنیای واقعی را کاملا شبیه سازی می‌کند. در واقع وجه تمایز بین واقعیت مجازی و واقعیت افزوده این است که در واقعیت مجازی کلیهٔعناصردرکشدهتوسط کاربر، ساخته شده توسط کامپیوتر هستند. اما در واقعیت افزوده بخشی از اطلاعاتی را که کاربر درک می‌کند، در دنیای واقعی وجود دارند و بخشی توسط کامپیوتر ساخته شده‌اند.

در واقعیت افزوده، عناصر معمولا به صورت بی‌درنگنگاشته شده و به طور هوشمند مرتبط با عناصر محیطی می‌باشند، مانند نمایش امتیاز مسابقات ورزشی در زمان پخش از تلویزیون. با کمک تکنولوژی پیشرفته واقعیت افزوده (برای مثال افزودن قابلیت بینایی کامپیوتریو تشخیص اشیاء) می‌توان اطلاعات مرتبط با دنیای واقعی پیرامون کاربر را به صورت تعاملی و دیجیتالی به او ارائه کرد. همچنین می‌توان اطلاعات مرتبط با محیط و اشیاء اطراف را بر روی دنیای واقعی نگاشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه:

 

۱۹۵۷-۶۲: مورتونهیلینگ،یکفیلمبردار،شبیهسازیبانامسنسوراماهمراهباسیستمصوتی،تصویری،بویاییولرزهاختراعکرد.

۱۹۶۶: ایوانسوزرلندبااختراعنمایشگرسربند (head-mounted display) دریچه‌ایرابهدنیایمجازیبازکرد.

۱۹۷۵: مایرونراجر،Videoplaceرااختراعکردکهبرایاولینباربهکاربراناجازهتعاملبااشیایمجازیرامی‌داد.

۱۹۸۹: جارونلانیراصطلاحواقعیتمجازیراابداعکردواولینشرکتتجاریدرحیطهدنیایمجازیراتاسیسکرد.

۱۹۹۰: توماسکادلزمانیکهدربوئینگبهکارکنان،برایسرهمکردنکابل‌هادرهواپیماکمکمی‌کرد،مفهومواقعیتافزودهراابداعکرد.

۱۹۹۲: ال. بیروزنبرگبرایاولینباریکسیستمواقعیتمجازیقابلاستفاده،بهنامتجهیزاتمجازیرادرآزمایشگاهتحقیقاتینیرویهواییآمریکاایجادکرد.

۱۹۹۲: استیونفینر،بلیرمکلنتایرودریسلایمناولیننسخهازسندیرادریکنمونهاولیهسیستمواقعیتافزودهارائهکرد. KARMA درکنفرانسرابطگرافیکی. نسخهکاغذیازیکسندرابهطورگستردهدرنمایشگاهارتباطات ACM درسال۱۹۹۳منتشرشد.

۱۹۹۳: لورادابلیو. دی. الباپذیرشمسئولیت STRICOM اولیننمایشترکیبیبههمراهوسیلهنقلیهمجهزبهواقعیتافزودهوسرنشینشبیه‌سازیشدهرابهصورتزندهاجراکرد.

۱۹۹۴: مارتینجولیبرایاولینبارتئاتریبافناوریواقعیتافزودهطراحیکرد،رقصدرفضایسایبری،باسرمایهگذاریانجمنهنراسترالیا،خصوصیترقاصانوبندبازانتغییراندازهبدنشاندرلحظهاجرا،پرتابشدنبهفضایفیزیکیاطرافوزمیناجرابود. آکروباتبازانبهصورتمعلقدراطرافظاهرمی‌شدند. دراینتئاترازسیستم‌هایکامپیوتریسیلیکونگرافیکوسیستمحسگرPolhemusاستفادهشد.

۱۹۹۸: معرفیفضایواقعیتافزودهتوسطراسکار،ولشوفاشزدردانشگاهکارولینایشمالیدرتپهکلیسا

۱۹۹۹: هیروزاکوکاتوARToolKitرادرHITLabایجادکرد،جاییکهقبلاواقعیتافزودهبوسیلهسایرمتخصصانHITLabتوسعهدادهمی‌شد.

۲۰۰۰: بروساچ. توماستوسعهدهندهARQuake،اولینبازیواقعیتافزودهدرمحیطبازرابرایموبایلدرگردهماییبینالمللیکامپیوترهایپوشیدنیمعرفیکرد.

۲۰۰۸: اپلیکیشنواقعیتافزودهویکی‌تودبعنوانراهنمایمسافرتدر۲۰اکتبر۲۰۰۸باتلفنآندرویدی G1 منتشرشد.

۲۰۰۹: ARToolkitتوسطSaqooshaبهادوبیفلش (FLARToolkit) آوردهشد،بااینکارواقعیتافزودهبهمرورگروبهمرسید.

۲۰۰۹: پروژهSixthSenseازدانشگاه MIT طرحیازیکدستگاهمستقلرابهنمایشگذاشتندکهبراساسواقعیتمجازیپوشیدنیکارمی‌کرد.

۲۰۱۱: لسترتکنولوژیز،یکشرکتتازهتاسیسفرانسویازدانشگاهجنوبپاریس (Orsay)،اولینعینکاسکیواقعیتافزودهرابرایفروشعرضهکرد.

۲۰۱۲: شرکتگوگلبامعرفیپروژه "عینکگوگل" یا "پروژهعینک" (Project Glass) گامبزرگیدرفراگیرکردنوجنبهعامبخشیدنبهواقعیتافزودهبرداشت.

 

 

 

 

 

 

 

کاربردها:

1-ورزش:

ساده ترین نمونه واقعیت مجازی را می‌توان در برنامه‌های ورزشی تلویزیونی مشاهده نمود. برای مثالنمایش نتیجه مسابقات فوتبال در دایره مرکز زمین، یا در زمان پخش مسابقات شنا در تلویزیون نمایش شماره خط هر شناگر و نمایش رکورد در پشت هر شناگر (که امکان مقایسه شناگران را به بینندگان مسابقه می‌دهد) نمونه‌هایی عادی از کاربرد این سیستم است.

2-بازی‌های ویدئویی دستی:

بوسیله "کارت واقعیت افزوده" برای نینتندو ۳دی‌اسو پلی‌استیشن ویتابا استفاده از دوربین مخصوص، می‌توان بازی کرد.

3- نرم افزار های کاربردی:

با توجه به گسترش سریع موبایلهای هوشمند (Smart Phones) به عنوان اصلی ترین سخت افزارها برای " واقعیت افزوده" می توان به گسترش روز افزون نرم افزارهای کاربردی در حوزه های مختلف اشاره کرد.

4- نرم افزارهای تبلیغاتی:

با توجه به گسترش سریع موبایلهای هوشمند (Smart Phones) به عنوان اصلی ترین سخت افزارها برای " واقعیت افزوده" می توان به گسترش روز افزون نرم افزارهای کاربردی در حوزه های مختلف اشاره کرد.

 

 منابع و ماخذ:

 

1-آزاده صادقی، virtual reality و كاربرد آن در پـزشكـی، تحقیـق كـاربرد فناوری اطلاعات در پزشكی، دانشگاه امیركبیر،دانشكدهمهندسیپزشكی
2-رضـــا اسـكـــوئــی زاده، كــاربــرد واقـعـیــت مجازی در تله مدیسین  3-مـاهنـامـه مهنـدسـی پـزشكـی و تجهیـزات آزمایشگاهی، شماره73-72
4-بـــانـــك اطــلاعــاتــی تـخـصـصــی مـقــالات مهندسی پزشكی dezmed.com و سایت ویکی پدیا

 

دانلود تحقیق واقعیت افزوده (augment reality)


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق واقعیت افزوده (augment reality) ,

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرمااثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

دانلود ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرمااثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 1613 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی

چکیده:

جذب و حفظ سرمایه های انسانی با استعداد تبدیل به یکی از منابع مزیت رقابتی شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر ،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول شیوه های تجاری در حوزه مدیریت منابع انسانی نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت منابع انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود. شرکت به نظر می رسد که منابع قابل توجهی را صرف مبارزات نم تجاری کارفرما می کند که نشان می دهد که آنها ارزش در عمل را پیدا نموده اند. در نتیجه مفهوم نام تجاری کارفرما تبدیل به یک موضوع برجسته در زمینه مدیریت منابع انسانی شده است. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما بوده و به بررسی سطح اهمیت درک متقابل و تفاوت ادراکی می پردازد که در مورد سن،جنسیت و وضعیت اشتغال فعلی از پاسخ دهندگان بوده است. به منظور پاسخ به این پرسش ،یک مطالعه میدانی انجام شده است و داده ها در یک نمونه بین 600فرد بزرگسال جمع آوری شده است که نیمی از آنها کار نداشته اند و نیمی دیگری مشغول به کار در زمان جمع آوری داده بوده اند. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین سطوح درک شده از اهمیت کارفرما در ابعاد جذابیت مربوط به جنسیت از پاسخ دهندگان را نشان می دهد. اما نه سن و نه وضعیت اشتغال آنها مهم نمی باشد. منابع نظری و مدیریتی نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی:برند کارفرما،بازاریابی داخلی،جذابیت سازمانی،مدیریت منابع انسانی

1-مقدمه:

به عنوان یک نتیجه از تغییر در عصر صنعتی به عصر ارتباطات ،سرمایه انسانی تبدیل به یک منابع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد جهادی شده است. امروزه توانایی شرکت برای جذب،استخدام و حفظ منابع انسانی با استعداد در بازار کار تبدیل به یک جزء استراتژیک در موفقیت شرکت های بزرگ شده است. به منظور جذب کارکنان بهتر،شرکت هایی که به تازگی شروع به استفاده از اصول و شیوه های تجاری در مدیریت منابع انسانی (HRM) نموده اند زیاد هستند. استفاده از اصول مدیریت انسانی با نام تجاری به عنوان نام تجاری کارفرما نامیده می شود.. نام تجاری کارفرما نیز به عنوان مجموع تلاش های یک شرکت برای برقرارری اتباط با کارکنان توصیف شده است. از سال 1990،بنگاهای متعدد در برنامه نام تجاری کارفرما به صورت رسمی توسعه یافته اند. شرکت به نظر می رسد که صرف منابع قابل توجهی از انرژی را در نام تجاری کارفرما داشته است و نشان می دهد که آنها در عمل ارزش پیدا کرده اند. به طور دقیق تر می توان گفت که مفهوم نام تجاری کارفرما وضعیت را جهت بدست آوردن مورد تلاش قرار می دهد.اگرچه محبوبیت رو به رشد آن در میان محققین دیده می شود، یک شکاف کوچک در تحقیقات  نام تجاری کارفرما وجود دارد و آن عدم وجود تحقیقات آکادمیک در این موضوع می باشد. براین اساس،در این مطالعه سعی شده که برای پاسخ به این کمبود به دنبال شناسایی ابعاد جذابیت نام تجاری کارفرما اقدام شود. ما سطح اهمیت ابعاد نام تجاری کارفرما ار مورد بررسی قرار داده و به دنبال جستجوی اطلاعات بین ادراکات پاسخ دهندگان مختلف مربوط به سن،جنسیت و وضعیت اشتغال آنها هستیم. برای این هدف،ما یک تحقیق میدانی را با استفاده از روش بررسی در نمونه که شامل شغلین و افراد دنبال کار را انجام دادیم. هدف از این مطالعه با بررسی تحقیقات مدیریت منابع انسانی فعلی با بررسی سطح اهمیت ابعاد مختلف جذابیت  در نم تجاری کارفرما بوده است. نتایج تحقیقات ممکن است بینشهای مهمی را در مورد ارزش شیوه های تجاری کارفرما را داشته باشد.

دانلود ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
ترجمه مقاله شناسایی ابعاد جذابیت در نام تجاری کارفرما:اثرات سن،جنسیت،وضعیت اشتغال فعلی ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:33 | نویسنده : مهدی | بازدید : 27
تحقیق شاعران معاصر نیشابور

تحقیق شاعران معاصر نیشابور

دانلود تحقیق شاعران معاصر نیشابور

دانلود مقاله شاعران معاصر نیشابور
دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

بخشهایی از متن:

محمدرضا شفیعى كدكنى

شاعر ، ادبیات پژوه ، منتقد ادبى ،مصحح و مترجم.
متولد ۱۳۱۸ ، كدكن نیشابور

 تلمذ و شاگردى دروس حوزوى در محضر بزرگانى چون ادیب نیشابورى دوم، میرزا هاشم قزوینى، آیت الله میلانى و برخى دیگر از علماى نامدار
- دكتراى زبان وادبیات فارسى از دانشگاه تهران
۱۳۴۸
- شاگردى بزرگانى چون بدیع الزمان فروزانفر، دكتر مینوى، دكتر على اكبر فیاض، احمدعلى رجایى بخارایى و غلامحسین یوسفى ، غلامحسین مصاحب و عباس زریاب خویى و ...
- تدریس و تحقیق در دانشگاه هاى مختلف جهان از جمله انگلستان ، آمریكا ، ژاپن و ..
- نخستین محققى كه در دوره معاصر «بیدل دهلوى» را به جامعه ادبى معرفى نمود.
- نخستین محققى كه در دوره معاصر «حزین لاهیجى» را به جامعه ادبى معرفى نمود.
- با تحلیل و تفسیر كتاب «الفصول» چهره واقعى كرامیه را به پژوهندگان ایران و ایرانیان شناساند.
- برخى از دفترهاى شعر او عبارتند از : زمزمه ها ، شبخوانى ، از زبان برگ ، در كوچه باغهاى نیشابور، از بودن و سرودن ، مثل درخت در شب باران ،
 بوى جوى مولیان و ...

...

استاد محمد پروانه مه ولاتی

استاد محمد پروانه مه ولاتی، سوای عمری خدمت فرهنگی به عنوان شاعر، هنرمند و نویسنده بنام شهر شاعران و صاحبدلان – نیشابور سبز- نیز معروف است.

زندگی 

در مهرماه 1325 در خانواده ای متوسط و كشاورز واقع در روستائی از بخش مه ولات 15 كیلومتری كاشمر بدنیا آمد، مادر او حافظ قرآن و روحانی بااخلاصی بود، از سواد قدیمه مخصوصاً علوم حوزوی و طب قدیم بهرمند بود. دوبیتی می سرود، و همو بود كه در این راهِ رنگارنك و پر فضیلت مشوق و راهنمای محمدش بود.

محمد، دوره ابتدائی را در روستا گذراند و اولین سرودهایش مربوط به 8 یا 9 سالگی می شود.

دیپلم و لیسانس را در مشهد اخذ كرد و از محضر استادان بزرگی چون دكتر شریعتی، دكتر غلامحسین یوسفی، دكتر جلال متینی تلمذ كرد.

او افتخار چاپ اولین كتاب مرحوم شریعتی را در چاپخانه گوتمبرگ مشهد با نام «‌ابوذر غفاری‌» بخود اختصاص داده است.

وی در مقطع فوق لیسانس رشته ادبیات، 14 واحد را گذراند، در كلاس ها حاضر می شد ولی چون چیزی تازه ای نیافت كه قبلاً نخوانده باشد یا ندیده باشد، دانشگاه را رها كرد و به دانشگاه واقعی یعنی كتابخانه و كتابفروشی ها پناه برد.

آثـــار

«زیر آسمان نیشابور»؛ مجموعه شعر، نام اولین كتاب استاد پروانه است كه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور منتشر گردید. (1369ش.)

...

دانلود تحقیق شاعران معاصر نیشابور


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
تحقیق شاعران معاصر نیشابور ,

تاريخ : 11 آذر 1395 | 21:33 | نویسنده : مهدی | بازدید : 25
تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

دانلود تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 147

تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

بخشهایی از متن:

خلاصه و چكیده

همان طور كه می دانیم عموما ً قطعات ریخته گری به صورت سفارشی از مشتریان به كارگاههای ریخته گری پیشنهاد می شود و اغلب برنامه تولید این گونه كارگاهها از قبل مشخص نیست . پس از سرد شدن و جدا كردن محصول از قالب انجام عملیات اصلاحی از جمله عملیات تمیزكاری بر روی محصول ضروری است . لذا بخشی در این واحدها وجود دارد كه وظیفه انجام این كار بر عهده آنهاست .

 با توجه به تفاوت بین هر قطعه ریخته گری شده با بعدی به علتهای بسیار زیاد از طرفی و هزینه دار بودن انجام این فرآیند از طرف دیگر و همچنین متفاوت بودن انتظارات مشتریان ، عموما ً این قسمت در كارخانه های ریخته گری توسعه نیافته است .

بنابراین به نظر می رسد وجود كارگاهی كه بتواند این خدمات را به صورت جامع و كامل به این واحدها ارائه دهد لازم است .

 به طور كلی در این كارگاه انجام عملیات سنگ زنی ، سندبلاست  و شات بلاست ، تراش كاری ، فرزكاری و عملیات وابسته و در نهایت رنگ آمیزی می تواند وجود داشته باشد .

البته با توجه به تجمع تعداد زیادی از كارخانجات ریخته گری در شهرك صنعتی اشترجان بهتر است محل كارگاه دراین منطقه باشد .

مراحل اجرایی پروژه

 1. بررسی منطقه صنعتی اشترجان
 2. تهیه لیست شركتهای مرتبط با موضوع پروژه
 3. گزینش تعدادی از شركتها جهت پاسخگویی به سوالات
 4. تهیه پرسشنامه مناسب جهت اخذ اطلاعات
 5. گرد آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
 6. تجزیه و تحلیل پاسخها
 7. مكان یابی شركت با استفاده از مدلهای ریاضی

...

تاریخچه ریخته گری

احساس عمومی آن است كه ریخته گری تا اواسط قرن حاضر به صورت یك هنر تجربی تلقی می گردید .تنها در نیم قرن اخیر است كه زیربنای علمی برای این فرآیند تولید اساسی مهیا گردیده است . واقعیت این است كه بسیاری از تكنیك های مدرن و ابداعی امروزی در زمینه های متالوژیكی ، هنگامی كه به گذشته برمی گردیم ، راه حل های علمی مسائل آن در زمان های دور دانسته شده بود . پیدایش و تولید چدن با گرافیت كروی در اواسط قرن حاضر در اروپا و امریكا كه به عنوان مهم ترین پدیده ریخته گری قرن حاضر معرفی شده ، در حقیقت در حدود دو هزار سال پیش از آن در چین تولید می گردیده است . كشف اخیر كوره های بلند احیا سنگ های معدنی در افریقا ، متعلق به سه هزار سال پیش نمایانگر توجه گذشتگان ما به جنبه های متالوژیكی تولید قطعات صنعتی می باشد .

پنج هزار سال پیش ،همان زمانی كه تازه عصر نوسنگی در بریتانیا ، آلمان و سپس در استرالیا پی گرفته بود ، مصر و بین النهرین هزار سال بود كه سفالگری می كردند و در عصر مفرغ ( آلیاژ مس و قلع ) بودند . میل به جمع آوری طلا ، جواهرات ، مرمر سبز ، فیروزه ، فسفات آلومینیوم آمیخته با مس و شهاب سنگ ها به علت این كه رنگی شفاف داشته اند و به دلیل خواص جادویی كه گمان می رفت در آنها نهفته باشد ، انسان اولیه را به نواحی فلزدار كشانید و اولین حرفه تخصصی را بعد از جادوگری كه پدیده صنعت می باشد برای بشر اولیه به وجود آورد.

اشیا كوچك مسی ، سنجاق ، نیزه و قطعات آهن حاصل از شهاب سنگها مربوط به بیش از سه هزار سال قبل از میلاد كه در گور مصریان یافت شده است ، بیانگر این مطلب است كه فلزگری پس از چهار هزار سال قبل از میلاد در خاور باستان به خوبی شناخته شده بود . ولی در حدود سال سه هزار قبل از میلاد تمدن مفرغكاری در قفقاز ، فلسطین ، سوریه ، بلوچستان و ایران با ویژگی های خاص خود به وجود آمد. مردم سومر و دره سند پیش از سال سه هزار قبل از میلاد قلع را می شناختند و به منظور تسهیل كار ریخته گری به عنوان آلیاژ مس به كار می بردند .

شاید اولین خصوصیت یك فلزكه مورد توجه بشر قرار گرفت ، خاصیت كار پذیری مكانیكی بدون از دست دادن قابلیت چسبندگی ذرات آن بوده است . شاهد این مدعا تغییر شكل تكه ای فلز به ورقه ای پر نقش و نگار است كه از آسیای شرقی به دست آمده است و متعلق به حدود سه هزار سال پیش است . مهم تر از آن استفاده از اشیا كار شده طلا توسط انسان های اولیه در حدود هشت هزار سال پیش از میلاد مسیح می باشد . تمام شواهد به دست آمده نشان می دهد كه اولین فلزی كه ذوب گردید ، مس بوده است . زمان معینی را نمی توان برای آغاز عصر مس بیان داشت .

برنز كه در حالت ریختگی سیاه تاب دارای استحكام بیشتری از مس است در حدود سه هزار سال قبل از میلاد جایگزین بعضی از اشیا مسی گردید . این ایام كه تا 1200 سال قبل از میلاد به طول انجامید، عصر برنز نامیده می شود و بعد از عصر برنز عصر آهن آغاز می شود .

...

ریخته گری در ماسه یك رو ش تولیدی است كه از دیرباز شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته است .

و هنوز هم متداول ترین روش به منظور تولید قطعات ریختگی است . با استفاده از قالب های ماسه ای می توان قطعاتی به وزن چند گرم تا چند صد تن تولید نمود .

ماده اصلی مخلوط قالب گیری در این روش ماسه می باشد كه عموما ً از نوع ماسه سیلیسی ( sio2 ) بوده و به لحاظ خاصیت دیر گدازی آن و قیمت نسبتا ً ارزان آن مورد استفاده قرار می گیرد . به منظور تهیه مخلوط قالب گیری به ماسه سیلیسی جهت ایجاد استحكام و چسبندگی لازم مقادیری چسب ( خاك رس) و آب و اضافات دیگر افزوده شده و به خوبی هم زده می شود .

قالب گیری با ماسه بر حسب شرایط ماسه ، نوع چسب مصرفی و مكانیزمی كه چسبندگی و استحكام را ایجاد می نماید ، طریقه تهیه و آماده سازی قالب به دسته های زیر تقسیم می شود :

قالب گیری در ماسه تر

مخلوط قالب گیری شامل ماسه ، خاك رس به عنوان چسب ، آب و سایر مواد اضافی است . به كار بردن لفظ تر برای این نوع قالب ها به خاطر رطوبت ماسه است كه آن را از قالب ماسه ای خشك متمایز می سازد .

مراحل اصلی قالب گیری در ماسه تر چنین است : 

الف ) تهیه مدل

پس از طراحی قطعه مورد نظر ، مدل ساخته شده و برای قالب گیری آماده می شود . اكثرا ً مدل هایی كه برای قالب گیری در ماسه تر به كار می روند از نوع مدل صفحه ای دو طرفه می باشند . اگر تعداد قطعات تولیدی مورد نیاز كم باشند از مدل های یك تكه استفاده می شود و در این صورت مدل یك تكه را روی صفحه قالب گیری قرار داده و درجه مناسب برای قالب گیری دستی به كار می رود .

ب ) ساخت قالب

ابتدا ماسه در اطراف مدل ریخته شده و سپس به میزان لازم كوبیده می شود . به طوری كه در اثر كوبیدن كافی و توزیع صحیح درداخل درجه سفت شده و استحكام و خود گیری آن به مقدار كافی برسد . كوبیدن ماسه ممكن است به طریق دستی یا با ماشین های قالب گیری انجام شود .

درجه بالایی و پایینی به صورت مشابه تهیه و آماده می شوند . فقط در درجه رویی قالب باید راهگاه بارریز ( راهگاه اصلی ) [1] و حوضچه ذوب ریزی [2] برای ریختن مذاب به داخل قالب تعبیه گردند .

 


[1]  - sprue                                                  

[2]  - pouring cup

...

از سوالاتی که نیاز به تخمین زدن دارند استفاده نکنید. سوال باید طوری طرح شود که پاسخ دهنده مجبور به عمومیت دادن با تخمین زدن نباشد. این سوال را در نظر بگیرید «سالانه چند بسته پودر رختشویی می‌خرید؟ » این سؤال مستلزم این است که پاسخ دهنده مصرف ماهیانه خود را حساب کند و آن را در 12 ضرب کند. نتایج صحیحتر را می توان از این سوال به دست آورد: «ماهیانه چند بسته پودر رختشویی می خرید؟» سپس پژوهشگر می تواند آن عدد را در 12 ضرب کند و مصرف سالیانه را به دست آورد.

از سوالات دو گانه پرهیز کنید. سوالات دو گانه آنهایی هستند که دو جواب دارند؛ قاعده این است که اگر در سوال حرف ربط «و» وجود دارد. آن سوال دقیقتر بررسی شود تا معلوم گردد آیا دو سوال مطرح است یا یک سوال.

عمومی یا خصوصی بودن سوال را در نظر بگیرید. عمومی یا خصوصی بودن سوال به نظر پاسخ دهنده در این مورد بستگی دارد. این دو سوال را در نظر بگیرد: «آیا تولید کنندگان اتومبیل در کنترل گازهای آلاینده پیشرفت رضایت بخشی داشته اند؟» و «آیا شما از پیشرفت سازندگان اتومبیل در کنترل گازهای آلاینده راضی بوده اید؟» سوال اول یک ارزیابی عینی است از اینکه واکنش عمومی مردم در قبال این مساله چیست. سوال دوم به بررسی احساسات شخصی پاسخ دهنده در خصوص موضوع مورد نظر می پردازدو ذهنی تر است. هدف ما از تحقیق تعیین می کند که چه نوع سوالی مناسبتر است.

5.تصمیم گیری درباره توالی سوالات.

هنگامی که نحوه طرح سوالات مشخص شد،مرحله بعدی، تعیین توالی آنها در پرسشنامه است .توالی سوالات بر پاسخها اثر دارد و ممکن است منشأ اشتباهاتی در، یافته های تحقیق شود . دراین جنبه از طرح پرسشنامه ،مهارت و تجربه پژوهشگر بسیار اهمیت دارد، درعین حال راهنماییهای برای پژوهشگران تازه کار ارائه می شود.

اولین سوالها باید ساده و جالب باشد. اولین سوال باید توجه پاسخ دهنده را جلب کند و کنجکاوی او را برانگیزد. والا ممکن است پاسخ دهنده از ادامه مصاحبه سرباز زند.اغلب اولین سوال با نیازهای اطلاعاتی مطالعه ربطی ندارد و برای جلب همکاری پاسخ دهنده مطرح می شود .بنابراین ، سوال ساده ای که طرز فکر پاسخ دهنده را درباره مطلبی می پرسد، سوال مناسبی است . اکثر مردم احساسات خود را به راحتی ابراز می کنند و با این قبیل سوالات می توان به آنها اطمینان داد که سوالات دیگر را هم می توانند جواب دهند.

 

  دانلود تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن ,

  مقاله فنون داستان نویسی از نظر داستان نویسان و سرگذشت داستان نویسی ایران

  مقاله فنون داستان نویسی از نظر داستان نویسان و سرگذشت داستان نویسی ایران

  دانلود مقاله فنون داستان نویسی از نظر داستان نویسان و سرگذشت داستان نویسی ایران

  دانلود مقاله داستان نویسی
مقاله سرگذشت داستان نویسی ایرانی
مقاله داستانهای معروف ایرانی
  دسته بندی زبان و ادبیات فارسی
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 41 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 42

  داستان نویسی

  مقدمه .....................................................................1

  باب اول

  فن داستان نویسی

  طبقه بندی داستانها ...........................................................................2

  راه پرپیج وخم تجربه (پل انگگل)...........................................................4

  داستان را چگونه باید گفت؟.................................................................6

  داستان تا چه حد ساختگی است؟(جورج ه سیزرز،دارال شوایستر)......................7

  داستان نویس و انتخاب نوع داستان ........................................................10

  روند رسیدن میوۀ داستان(لارنس بلاک)....................................................13

  َماهیت وهدف داستان(فلانری اوکانر).......................................................14

  تصویر در داستان(والیس گریوز، ویلیام ج. لیری).........................................16

  باب دوم

  سرگذشت داستان نویسی ایران

  قدیمی ترین متون..............................................................................19

  استمرار سنت داستان پردازی................................................................25

  گذر از دوره ها.................................................................................28

  جمال زاده واغاز عصر جدید داستان نویسی................................................31

  ایسم گرایی......................................................................................33

  مکاتب مهم ادبی................................................................................34

  فهرست مآخذ...................................................................................38

  ===========================

  مقدمه

  اما شاید هیچکس نتواند به سؤال چگونه می توان داستان نویس  موفقی  شد، پاسخ کاملی بدهد. زیرا همه  کم و بیش با این حقیقت کنار امده اند که نویسندگی اموختنی نیست. ولی مأیوس نشوید. اگر استعداد نویسندگی در خود سراغ  دارید می توانید و باید، راه و روش بهتر نوشتن را نیز بیاموزید. اما  یادتان باشد که معلم  و کتابِ راهنما جز اینکه مجموعه ای از فنون قراردادی وغیر قراردادی راهمچون ابزاری دردستانتان بگذارند،کار دیگری نمی توانند بکنند.

  هدف از گرداوری این  مقاله  اشنایی با برخی از فنون داستان نویسی از دید چند  تن  از داستان  نویسان غربی و ایرانی و همچنین اشنایی  با سرگذشت  داستان  نویسی  ایران و مطالعه ای مختصر دربارۀ چند داستان معروف  ایرانی است.

  ...

        جمال زاده و اغاز عصر جدید داستان نویسی

      ((در این مرحله از بررسی، نگاهی اجمالی می کنیم به  اثار و اثر وجودی جمال زاده ، به عنوان پیش کسوت وراه گشای تقلید مطلوب، وبه طورکلی نوسازی داستان نویسی ایران.   

              « با جمال زاده نثرمشروطیت قدم درحریم قصه می گذارد وحکایتهای پیش از مشرو - طیت به سوی ابعاد چهارگانۀ  قصه یعنی زمان، مکان، زبان وعلیت روی می اورند و کاریکاتورهای دهخدا، جای خود را به کاراکترهای جمال زاده می دهند...»

          «در سال 1300(ش)1291م. مجموعه داستان های کوتاه  جمال زاده با عنوان  یکی بود یکی نبود دربرلین به چاپ رسید.مقدمۀ این اثردرتاریخ ادبیات متجدد پدیده ای بیاد ماندنی است این  مقدمه در حقیقت یک اعلامیه  یا  بیانیه واقعی است. نویسندۀ  جوانی  که اولین اثرخود را منتشرمی کرد با لحنی قاطع و تقریباً امرانه، تمام هموطنانش را مخاطب قرار می داد تا به انها بگوید که: ایران امروزه به ادبیاتی  نوین، ادبیاتی مردمی، نیاز دارد؛ و تنها یک نوع ادبی می تواند این ادبیات را پدید اورد ودرعین حال موردپسند همگان قرار گیرد: این  نوع  ادبی رمان است که ملل اروپایی با توسل  به ان توانسته اند توسعه یابند و فرهنگ خود را ارتقاء دهند...»

   

  دانلود مقاله فنون داستان نویسی از نظر داستان نویسان و سرگذشت داستان نویسی ایران


  ادامه ي مطلب

  امتیاز :


  طبقه بندی: ،
  مقاله فنون داستان نویسی از نظر داستان نویسان و سرگذشت داستان نویسی ایران ,